Co dělat po dokončení stavby domu?

Napsal dne 06. 10. 2011 uživatel veronika.fundova

 

Po dokončení stavby domu vás čeká ještě celá řada starostí. Musíte zkontrolovat, v jakém stavu je dokončená stavba, sepsat případné závady, nechat je odstranit stavební firmou a v případě, že byly všechny zmiňované problémy odstraněny k vaší plné spokojenosti, proplatit konečné faktury.

Jak probíhá kolaudační řízení?

Další důležitou činností před samotnou kolaudací domu je získání všech záručních listů, revizních zpráv o provedené elektroinstalaci, bleskosvodu, plynoinstalaci, protokoly o provedení nepropustnosti kanalizací, protokoly o tlakové zkoušce vodoinstalací, revizní zprávy o odzkoušení komínu a jeho napojení na kotle, stavební deník, atd. Všechny tyto podklady budete potřebovat při kolaudačním řízení. Na základě žádosti a předání výše zmiňovaných dokladů pak zahájí stavební úřad kolaudační řízení a písemně investorovi oznámí termín uskutečnění ústního řízení přímo na stavbě. Pracovník stavebního úřadu prověří, že předložené dokumenty odpovídají skutečnému stavu rodinného domu, sepíše případné připomínky a stanoviska ke stavbě. V případě, že je vše v pořádku, vydá do 30ti dnů kolaudační rozhodnutí povolující užívání stavby domu. V případě, že zjistil nějaké menší závady, uvede do kolaudačního rozhodnutí podmínky, za kterých může být stavba užívána.

Kolaudací administrativa ještě nekončí

Po získání kolaudačního rozhodnutí musí nechat investor zaevidovat stavbu na obecním nebo městském úřadě, vyžádat si přidělení popisného čísla, požádat příslušný katastrální úřad o připsání novostavby na parcelu, na které je stavba postavená. Tím získá investor list vlastnictví a kopii katastrální mapy s novými údaji o svém rodinném domě. Posledním krokem po celém tomto administrativním procesu je změna trvalého bydliště, následná změna všech dokladů, zajištění dodávek energií a likvidaci pevného odpadu. Pak už vám zbývá jen, aby se vám v novém domě šťastně bydlelo.