Izolace, zateplovací systémy

Napsal dne 11. 02. 2011

Tepelná izolace nabízí komfortnější bydlení pro obývání rodinného domu. Díky odizolování obvodových stěn a konstrukcí je teplota v domě optimální, bez výraznějších výkyvů. Tepelná izolace výrazně snižuje únik tepla z objektu na minimum a chrání obvodové zdi před všudypřítomnou vlhkostí.

Nepřehlédnutelnou výhodou se stává úspora finančních nákladů, které bychom v ostatních případech ve větší míře vydávali za stále rostoucí ceny energií. Aplikace izolačních techniky při výstavbě či rekonstrukci představuje vydání finančních prostředků pouze jednorázově, přičemž v budoucnu se tyto výdaje jistě vrátí.

Hydroizolace

Izolaci proti vlhkosti je třeba přikládat velký význam, neboť jakýkoliv nedostatek nebo nekvalitně provedená práce může vést k vážnému narušení stavu stavby a dodatečná náprava může být finančně velmi nákladná. Budovy je nutné izolovat zejména proti zemní vlhkosti, dešťové vodě a obecně proti vodě v jakékoliv podobě vůbec. V některých případech je třeba naopak zabránit pronikání vody z objektu ven, např. u jímek či bazénů.

Zemní izolace

Zemní izolace chrání budovu proti zemní vlhkosti, proti volně stékající a tlakové vodě. Zároveň slouží jako ochrana proti radonu a dalším plynům. Mimo izolaci budov je vhodná také k izolaci jímek, zahradních jezírek, bazénů apod.

Hlavními zástupci zemních izolací jsou asfaltové izolace, fóliové materiály a štěrkové hydroizolace.

Izolace stěn a střech

Izolace stěn a střech slouží k zamezení kondenzace vzdušné vlhkosti. Kondenzace vlhkosti může způsobit vlhnutí izolace, dřeva a dalších konstrukčních prvků, vznik plísní a znehodnocení konstrukčních materiálů. Konstrukční prvky nasáklé vodou zvyšují svoji hmotnost a v krajním případě může tato hmotnost překročit hodnoty kalkulované ve statických výpočtech.

Z těchto důvodů se do střech a stěn vkládají speciální folie, které zamezí průniku vodní páry a kapalné (např. dešťové) vody do konstrukce. Na jiná místa se pak používají fólie, které naopak umožňují odpaření vlhkosti, která se již do konstrukce dostala.

Zateplovací systémy

Zateplovací systémy jsou v dnešní době velmi žádané, zejména díky jednoznačně výhodnému poměru mezi pořizovací investicí a následně uspořenými náklady na vytápění. Zateplovacím systémem se rozumí komplexní ucelená sestava výrobků pro stavbu domu, které dohromady tvoří obvodový plášť budovy. Tento plášť vzniká buď přímo při stavbě nebo dodatečně při aplikaci systému na starší budovu.

V zásadě na trhu najdeme zateplovací omítky a dva typy zateplovacích systémů: kontaktní a odvětrávané. Zatímco kontaktní systémy jsou pevně spojeny se stavební konstrukcí, tak v odvětrávaných je mezi finální vrstvou a izolantem odvětrávaná mezera. Na našem trhu jednoznačně převažují kontaktní zateplovací systémy, které jako izolantu využívají polystyrénové desky. Jednoznačným důvodem jsou ekonomické parametry, kdy tato varianta přináší vysokou účinnost při relativně nízké ceně. Zateplovací systémy jsou obecně zhruba dvakrát účinnější než zateplovací omítky, odvětrávané systémy nabízejí podobnou účinnosti jako kontaktní, avšak při vyšší pořizovací ceně.