Okna a dveře

Napsal dne 11. 02. 2011

Okna jsou nejdůležitějšími výrazovými prostředky při stavbě domu a jako taková vypovídají o kvalitách architekta, charakteru stavby a době, kdy byla stavba postavena. Velmi důležitou vlastností oken je materiál, ze kterého jsou vyrobena. V současnosti jde nejčastěji o plast, ale setkat se můžeme i s okny z hliníku a ze dřeva, i když v tomto případě se jedná spíše o výjimky.

Dveře dělíme na vnitřní a vnější, přičemž dveře vstupní jsou jakousi branou do domu a bývají prvním stavebním prvkem, se kterým se setkávají návštěvy a zejména majitelé při návratu domů. Právě tyto dveře by měly být zárukou bezpečnosti objektu, proto jsou dnes ve většině případů používány dveře bezpečnostní.

Stínící technika slouží k ochraně před přímými slunečními paprsky a někdy také před zvědavými pohledy sousedů. Použitím vhodného typu stínící techniky můžete také dosáhnout zlepšení tepelně a zvukově izolačních vlastností oken a zároveň vylepšit jejich vzhled. Nejčastěji se využívají vnější a vnitřní žaluzie, roletové systémy, okenice, závěsy a záclony a další.

Okna

Okno dnes není pouze výplň stavebního otvoru a správný výběr není úplně jednoduchý. Při výběru je třeba zohlednit poměr pevných a otevíratelných částí, způsob členění oken, konstrukční řešení rámů, použitý materiál, způsob osazení okna do stavebního otvoru, druh použité skleněné výplně, způsob zastínění oken, životnost a uživatelskou pohodlnost a spolehlivost.

Díky správně zvoleným oknům je možné uspořit až 40% běžných tepelných ztrát. Díky tomu je možné dnes získat finance na kvalitní okna dřevěná a plastová okna z dotačních programů. Je třeba počítat s tím, že obvodový plášť domu má vždy lepší tepelně izolační vlastnosti, než okna. Proto je třeba uvažovat nejen nad kvalitně zvolenými okny, ale důležitými faktory jsou také jejich umístění vůči světovým stranám, jejich velikost a způsob otevírání.

Pro snížení tepelných ztrát je například vhodné umístit pouze jedno velké okno namísto několika menších a stejné celkové ploše. Vždy je třeba řešit problém tepelných ztrát a větrání. Proto je dnes většina moderních oken vybavena možností mikroventilace, z hlediska stavebního je zase možné větrání řešit použitím rekuperaci vzduchu, kdy škodliviny, nežádoucí mikroorganismy, alergeny a vlhkost odcházejí ven, aniž by docházelo ke změně teploty.

Dveře

Vchodové dveře

Vchodové dveře jsou jakousi vizitkou domu, která dokáže pozvat dovnitř nebo odradit od vstupu. Ačkoliv se to zdá protichůdné, nejideálnější je, pokud vchodové dveře dokáží pozvat dál Vaše přátele a zároveň od vstupu odradí zloděje. Dveře mohou být jakousi výkladní skříní Vašeho úspěchu, dotváří celkový vzhled Vašeho rodinného domu, ale důležitá není pouze stránka estetická, ale zejména stránka funkční.

Vchodové dveře by měly být snadné na ovládání a zároveň by měly poskytovat vysokou bezpečnost před nežádoucím vniknutím do objektu. Výběr vhodných dveří je vhodné konzultovat s pojišťovnou tak, aby použité dveře vyhovovaly jejím požadavkům. V současné době jsou prakticky nutností vchodové bezpečnostní dveře. Jejich montáž zabezpečují kvalifikované firmy, které mohou pro každý případ navrhnout individuální řešení. Bezpečnostní dveře se dělí do 4 skupin podle poskytované bezpečnosti. Skupina 1 poskytuje základní ochranu, skupina 4 ochranu velmi vysokou.

Základní vlastnosti bezpečnostních dveří:

  • zesílené ocelové zárubně, masivní panty a otvory pro uzamykací čepy
  • speciální vyztužená konstrukce
  • několikanásobný zamykací systém
  • kvalitní zámek s cylindrickou vložkou
  • klíče umožňující kopírování pouze s bezpečnostní kartou
  • bezpečnostní řetízek
  • bezpečnostní kukátko

Interiérové dveře

Interiérové dveře jsou zejména interiérovým doplňkem, avšak zapomínat bychom neměli ani na jejich funkčnost. Základními kritérii pro výběr vhodných interiérových dveří je zejména jejich tvar, způsob otevírání, funkčnost, členění, materiál, povrchová úprava a případné prosklení. Výběr je možné provést z typové nabídky jednotlivých výrobců nebo je možné si dveře nechat vyrobit na míru podle návrhu architekta. Toto řešení je ovšem podstatně dražší.

Dveře by měly ladit jak s nábytkem v místnosti, tak s povrchem podlahy. To se může ukázat jako velmi obtížné, někdy dokonce nemožné, proto se často přistupuje ke zvolení vhodného kontrastu namísto sladění.

Velikost dveří odpovídá jejich umístění a účelu, přičemž nejmenší šířka vnitřních dveří je 60 cm. Jako významný architektonický povrch je možné použít dveře dvoukřídlé, případně posuvné, skládací či shrnovací. Je vhodné, aby všechny dveře v domě měly stejné či podobné tvary, případně alespoň základní rysy.

Materiálem pro výrobu vnitřních dveří bývá nejčastěji dřevěný masiv, folie nebo dýha. Tyto materiály působí příjemným dojmem, navíc pokud jsou doplněny o prosklení, pak příjemně odlehčují a osvětlují prostor. Dveře z masivu se dnes využívají zejména při rekonstrukcích starších staveb. U novostaveb převládá použití dveří pokrytých dýhou, která nabízí věrnější design, nebo folií, která nabízí nižší cenu.

Stínící technika

Žaluzie

Materiálem pro výrobu žaluzií je dnes plast, textil, dřevo a kov. Žaluzie se vyrábí v provedení vnitřním, určeném pro montáž dovnitř okna, nebo v provedení vnějším, určeném pro montáž na rám oken nebo balkónových dveří. Nastavení lamel určuje množství světla dopadajícího do místnosti a částečně tak lze regulovat i množství procházejícího tepla.

Roletové systémy

Materiálem pro výrobu roletových systémů je plast, hliník nebo ocel. Ovládání systému může být ruční nebo pomocí dálkového ovládání či speciálních spínačů. Moderní roletové systémy umožňují i automatické nastavení, např. podle denního světla apod. Venkovní rolety slouží jako významný bezpečnostní prvek při ochraně proti vniknutí do objektu.

Okenice

Okenice nejsou v našich podmínkách příliš používaným prvkem u rodinných domů, přesto se s nimi můžeme setkat. Materiálem pro jejich výrobu bývá masiv, plast a hliník. Někdy se využívá osazení lamel v rámu s mezerami a okenice tak nahrazuje funkci žaluzií. Okenice jsou vhodné jako bezpečnostní prvek pro objekty, v nichž se delší dobu nikdo nezdržuje (chaty, chalupy apod.).

Závěsy a záclony

U nás jde doposud o nejrozšířenější prvky stínící techniky. Záclony mohou být pouze dekorativní nebo mohou sloužit k ochraně před pohledy z ulice. Závěsy mohou sloužit k zatemnění, ale i k ochraně před hlukem. Správný výběr záclon a závěsů by měl respektovat vzhled a charakter místnosti, kam budou umístěny.