Preventivními opatřeními při stavbě domu zabráníte drahým sanačním opatřením

Napsal dne 06. 10. 2011 uživatel veronika.fundova

 

Zjistíme-li vlhnutí zdiva u starších domů, je nutné provést dodatečné zásahy, které vlhnutí zastaví. Avšak u domů, které teprve stavět budete, můžete preventivními opatřeními zajistit, že se sanaci vlhkého zdiva vyhnete.

Vlhkost v domě způsobuje zdraví škodlivé plísně

Se sanací vlhkého zdiva se setkáváme poměrně často. Rodinné domy nejsou pečlivě izolovány, do střech zatéká, střešní izolace netěsní, voda proniká neutěsněnými spárami kolem komínu nebo antén, stejně tak, jako často do domu zatéká špatně provedeným okapovým systémem či prasklým nebo ucpaným okapem. I nevhodně provedené okapové chodníčky mohou způsobovat stahování vody ze střech přímo pod váš rodinný dům a následné nasakování vlhkosti do zdiva domu. Jak se vlhkost v domě projeví? Někdy se může jednat o znatelné vlhké mapy na stěnách, na kterých se postupem času objeví plíseň. Jindy můžete přijít na vlhkost v domě až tím, že ucítíte v místnostech zatuchající vzduch. Sanace vlhkého zdiva není příliš jednoduchou ani levnou záležitostí, a proto radíme všem, aby na zjištění příčin vlhkosti v domě pozvali odborníka, který různými testy a zkouškami zjistí, z jakého důvodu dochází k vlhnutí zdiva a navrhne nejvhodnější způsob sanace. Mezi ty asi nejčastější sanační metody můžeme zařadit – podřezání  zdiva, chemickou injektáž zdiva, hydroizolaci ploch a vrážení plechů . 

Postavte svůj dům tak, aby do něj nezatékalo, ani aby nenasakoval vlhkost od základů

Proto, pokud se chystáte svůj rodinný dům teprve postavit,  je zapotřebí při stavbě domu zohlednit všechny tyto skutečnosti a zaměřit se nejen na kvalitní izolaci základů a zdiva pod úrovní terénu, tepelnou izolaci stěn, ale i na precizně provedenou stavbu střechy a izolaci všech střešních ploch. Velkou pozornost věnujte i okapovému systému a odvodu vody ze střechy směrem od budovy.