Rozvody elektřiny

Napsal dne 11. 02. 2011

Projekt elektroinstalace je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. Proto je nutné dopředu dobře zvážit druh použitých osvětlovacích prvků, jejich rozmístění a počty a rozmístěné zásuvek. Projektování a montáž elektroinstalace je třeba svěřit kvalifikovaným pracovníkům s patřičným osvědčením. Stavební firmu pro montáž elektroinstalace je vhodné vybírat podle dostupných referencí. K veškerým použitým materiálům musí firma dodat potřebné atesty případně osvědčení Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ). Tyto dokumenty může následně požadovat kolaudační komise. Nově instalované rozvody prověří technik, který vypracuje revizní zprávu.

K přivedení elektrické energie do objektu slouží elektrická přípojka. Ta se buduje vždy jedna k jednomu číslu popisnému a může být provedena jako vrchní, tzn. vodiči uloženými na sloupech, nebo jako kabelová, tzn. vodiči uloženými v zemi. Přípojka je ukončena v tzv. přípojkové skříni umístěné v plotu objektu nebo ve fasádě domu. Vždy musí být zachován přístup z veřejného prostranství. Elektrická přípojka a přípojková skříň zůstávají vždy v majetku distributora elektrické energie, ale uhrazení zřízení přípojky může být požadováno po stavebníkovi.

Při připojování objektu k distribuční soustavě mohou nastat v zásadě dva případy:

  • parcela je již vybavena elektrickou přípojkou (zpravidla i ostatními inženýrskými sítěmi) a je již vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení – v tomto případě již není nutné jednat se stavebním úřadem ohledně elektrické přípojky, stačí podat „Žádost o připojení k distribuční soustavě“ u příslušného distributora.
  • Stavební parcela není vybavena elektrickou přípojkou – v tomto případě je třeba podat „Žádost o připojení k distribuční soustavě“ u příslušného distributora a po obdržení příslibu zažádat o zpracování dokumentace elektrické přípojky. Dokumentaci je třeba předložit stavebnímu úřadu k projednání o územním rozhodnutí a následně s žádostí o stavební povolení. V některých případech stavební úřad sloučí obě rozhodnutí v jedno projednávání. Žádost se obvykle podává zároveň pro přípojku vody a kanalizace.

Při řešení elektroinstalace je třeba nezapomenout na ochranu před bleskem. Funkční hromosvod přispívá ke zvýšené ochraně majetku a osob, a také bývá základní podmínkou pro pojištění nemovitosti a vyplacené případné pojistné náhrady škody.

Vnitřní elektroinstalace

V projektech typových domů je již návrh elektroinstalace zpracován, pokud stavíte dle vlastního návrhu nebo požadujete změny, je třeba využít služeb projektanta s příslušnou kvalifikací. U domu projektovaného na zakázku se doporučuje zahrnout do smlouvy i projekt elektroinstalací.

Vnitřní elektroinstalace zahrnuje část slaboproudou a silnoproudou. Silnoproudá část představuje rozvaděče, světelnou, zásuvkovou a motorovou instalaci. Jejím základem je tzv. elektroměrový rozvaděč, který musí být umístěn v místě přístupném z veřejného prostranství.

Návrh vnitřní elektroinstalace musí kromě požadavků stavebníka respektovat také platné zákony, které jsou v tomto případě vydávány jako „České normy“. Tyto normy jsou postupně harmonizovány s normami EU a určují např. minimální počty zásuvek a světelných vývodů pro jednotlivé prostory. Pro některá zařízení, jakými jsou sprchy, koupelny, sauny, bazény apod. jsou vydávány samostatné normy, které jsou zaměřené především na prevenci úrazu elektrickým proudem a je třeba jim přikládat mimořádnou pozornost.

Před vypracováním návrhu elektroinstalace by měl stavebním mít alespoň hrubou představu o rozmístění nábytku a dalšího vybavení ve všech místnostech. Naprosto stěžejní je ale návrh vybavení kuchyně, neboť některé běžně používané spotřebiče potřebují samostatně jištěné vývody. Potřeba je také zohlednit požadavky dalších zařízení, jakými jsou topení, větrání, klimatizace apod.

Záleží pouze na investorovi, kolik dalších elektrických zařízení v objektu požaduje. Dnešní doba nabízí například elektricky ovládané žaluzie, vrata k objektu, garážová vrata, centrální vysavač, centrální řízení domu elektronickým systémem, elektronické zabezpečovací systémy apod. Všechny tyto požadavky je třeba zhodnotit před realizací výsledného návrhu elektroinstalace tak, aby se minimalizovala potřeba pozdějších zásahů do hotových instalací.

Venkovní elektroinstalace

Venkovní elektroinstalace se využívá, pokud je potřeba vést elektřinu venkovním prostorem. V současné době jde zejména o přivedení elektřiny k bazénům, čerpadlům, zahradnímu osvětlení, zahradním altánkům apod.

Vždy je potřeba použít materiály určené k venkovnímu použití, zejména u venkovního osvětlení. Kabely jsou většinou vedeny v zemi, ovládání je umístěno v domě a často bývá vybaveno časovým spínačem. Venkovní zásuvky musí být vždy vybaveny ochranným víčkem a musí mít předřazen proudový chránič.