Stropní konstrukce

Napsal dne 11. 02. 2011

Stropy jsou vodorovné nosné dřevěné konstrukce, a tak musí být dostatečně nosné. Na strop se přenáší zatížení ze samotné hmoty stropní konstrukce, na ní ložených podlah, konstrukcí dalšího řádu, zatížení nábytkem, a také zatížení vzniklé pohybem osob ve vyšším patře.

V dnešní době musí strop splňovat požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, nehořlavost, variabilitu, ekologii a estetiku. Stropní konstrukce by měla tvořit kompaktní celek se stěnami a společně s nimi by měla zajišťovat tuhost domu jako celku.

V zásadě můžeme stropy rozdělit na monolitické a montované. Výběr řešení stropu v konkrétním objektu musí být samozřejmě dáno v projektové dokumentaci. Obecně lze pro stropní konstrukci použít jakýkoliv materiál, včetně například skla, ovšem při stavbě rodinného domu se podobné varianty příliš nevyskytují. Dnes se pro používají převážně silikátové stropní konstrukce, ostatní materiály se využívají pouze okrajově.

Monolitické stropy

Jde o stropní konstrukce z betonu či železobetonu, které se vyrábějí přímo na stavbě domu z dovezené betonové směsi. Výhodou této varianty je kompaktnost výsledného stropu, neboť jde prakticky o jeden (monolitický) díl. Při výrobě je nejvýhodnější využití technologie ztraceného bednění. Monolitická stropní konstrukce je vždy složena z nosníku a stropní vložky, obojí je potom zalito betonovou směsí.

Montované stropy

Montované stropní konstrukce se skládají ze železobetonových desek nebo panelů. Na trhu je celá řada takovýchto systémů od různých výrobců či stavebních firem, vzájemně se liší parametry a cenou. Mezi montované stropy patří i stropy z dřevěných trámů s prkenným záklopem. U těchto stropů je ale třeba počítat s velkým průhybem, proto se tyto konstrukce nabetonovávají s vyztužením kari sítí a spřažením hřebíky s dřevěným podkladem.

Silikátové monolitické stropy

Silikátové monolitické stropní konstrukce jsou postavené na principu železobetonu. Stropní konstrukce je na taženém povrchu stropní desky vyztužena ocelovými pruty kruhového průřezu. Základ konstrukce tvoří běžná betonová deska, která je po celém půdorysu stavby spojitá. Tato konstrukce je velmi variabilní a umožňuje zakrýt i nepravidelné půdorysy a velké otvory (schodiště, galerie apod.). Požadovaná tloušťka se pohybuje mezi 150 a 250 milimetry. Slabší deska znamená větší přenos hluku a lze ji použít pouze u menšího potřebného rozpětí desky. Maximální únosnosti a stability je dosaženo, pokud je deska vyztužena oběma směry a je uložena do obvodového věnce i zdiva.

Silikátové kombinované stropy

V této konstrukci jsou použity deskové panely o malé tloušťce, které jsou během montáže uloženy na dílčí podpory a vyztuženy propojením. Tyto desky tvoří spodní část stropní konstrukce a díky podepření je možné na ně vybetonovat silnější vrstvu s výztuží. Tím se strop stane monolitickým a jeho vlastnosti jsou obdobné, jako kdyby byl vyroben najednou. Jedinou nevýhodou tohoto systému jsou spáry mezi deskami, které je však možné jednoduše vyspárovat.

Ostatní typy stropů

Další varianty stropních konstrukcí tvoří železobetonové prefabrikáty, konstrukce složené z nosníků a mezilehlých vložek, betonové skládané stropní panely, betonové stropní konstrukce, kombinované konstrukce s ocelovými prvky, ocelové válcové nosníky a další.