Zabezpečte svůj dům proti zlodějům!

Napsal dne 11. 02. 2011

Největší počet trestných činů je stále zjišťován v oblasti majetkové kriminality.

Největší počet trestných činů je stále zjišťován v oblasti majetkové kriminality. Zejména jde o krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů a do rekreačních objektů. Zde je několik účinných rad, jak si lépe ochránit svůj majetek. Nejčastěji napadaný objekt - byt, ať už je kdekoli, je základem vašeho rodinného zázemí. Trávíme v něm většinu volného času a mnohdy zde máte uložený veškerý svůj majetek. Mylná je představa, že vám případný zloděj nemá co ukrást, neboť máte jen běžné zařízení bytu a osobní předměty. Tímto málo zodpovědným přístupem k ochraně svého majetku se dopouštíte veliké chyby. I starší věci, které máte v domácnosti, mají pro některé zloděje cenu. Ne všichni zloději se zaměřují jen na špičkové výrobky a předměty. Vykradení bytu je pro každého postiženého šokem. Mimo ukradených běžných věcí (spotřební elektronika) vám většinou nenávratně zmizí i předměty, ke kterým máte citový vztah (rodinné šperky, fotografie a podobně).

Ke krádežím vloupáním dochází nejčastěji v rozmezí deváté až čtrnácté hodiny a dále především o víkendech. Ze statistik, sestavených podle způsobů vniknutí do objektů vyplývá, že pachatelé vnikají do objektů zejména: dveřmi (cca 48 %), hlavními dveřmi (cca 33 %), dveřmi z chodby (cca 9 %), zadními dveřmi (cca 6 %) a okny (cca 37 %). Pachatelé dále nejčastěji překonávají mříže, okenice, plot, dveře z balkonu, stěny, podlahy, strop, sklep a další stavební části objektů. Jak ochránit dveře mechanickými zábrannými prostředky? Vchodové dveře všech objektů a dveře jejich jednotlivých bytů, kanceláří a provozoven jsou nejslabším místem, kudy zloděj většinou útočí. Zabezpečení vstupních dveří se tedy netýká jen bytů, ale i rodinných domků, vilek, garáží, rekreačních objektů nebo skladů. Z tohoto důvodu by měla mít okna a dveře zvýšený počet bezpečnostních prvků, jako ochranu před nevítanými návštěvníky. Na mysli máme bezpečnostní kličky, celoobvodové kování, prvky proti odvrtání nebo speciální fólii, která zabraňuje roztříštění skla při jeho rozbití.

Celkovou bezpečnost dveří ovlivňují všechna kritická místa dveřního prostoru:

ZÁRUBEŇ

Kovové zárubně se dají snadno roztáhnout heverem. Ochrana je jednoduchá. Do obou svislic zárubně se nalije řídký beton, který po vytvrdnutí zabrání jejich roztažení. Další možností (zvláště u individuální výstavby) je využití bezpečnostních zárubní. Jedná se o silné svařené pásy či ocelové profilové rámy, které pomocí kotevních čepů nebo háků brání násilnému vyražení zárubně ze zdi. K zabránění vysazení dveří ze závěsů pomocí páčidla je nutné dostatečně hluboké osazení zárubně.

DVEŘNÍ KŘÍDLO

Neochráněné vchodové dveře se dají snadno vysadit, vyháčkovat, vyrazit, vypáčit či prokopnout. Vyražení dveří můžeme čelit zpevněním zárubně ocelovým pásem podél celého obvodu dveří. Ochrana proti vypáčení dveří spočívá v obití rámu dveří z vnější strany kovovým profilem k zakrytí škvíry mezi rámem a dveřmi. Prokopnutí dveří je možné zamezit oplechováním vnitřní strany dveří.

ZÁVĚSY, PANTY

Proti vysazení lze použít mechanických zábran vysazení pantů. Proti vyháčkování se dají dveře zajistit pomocí západek neotvíraného křídla - šrouby, kolíky nebo ocelovou vzpěrou.

ZÁMEK

Je většinou zadlabací, ukrytý uvnitř dveřního křídla. Bezpečnostním hazardem je používání zámků na dozický či obyčejný klíč, stejně jako montáž bakelitových štítů u zámků. Bezpečný dveřní zámek musí být odolný vůči násilí, vrtání a musí být opatřen bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo "motýlkovým" klíčem trezorového typu.

ZÁVORA ZÁMKU

Je nejvhodněji provedená nejméně na dva západy, masivní, široká, případně s vícenásobnými západy. Tento systém se používá k zajištění dveří na více místech po obvodu dveří najednou (např. 3, 4, 6 nebo 9 násobné zajištění a samozřejmě i zesílení pevnosti dveří).

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

Srdce celého mechanizmu. Mimo klasických kovových stavítek se již využívá magnetického principu či kombinovaného systému mechanického a magnetického kódování. Překonání, dnes nejčastěji používané profilové cylindrické vložky, je zloději nejčastěji prováděno rozlomením, odvrtáním nebo vyhmatáním (otevřením planžetou). Rozlomení vložky zámku lze zamezit pořízením protizlomové vložky nebo bezpečnostního kování. Odvrtání vložky zámku můžeme čelit kováním s ocelovou krytkou vložky. Vyhmatání (otevření planžetou) je možné například ztížit bezpečnostní vložkou s překrytým profilem.

KRYT ZÁMKU, KOVÁNÍ, ŠTÍT

Ochraňuje zámkovou vložku proti různým způsobům překonání. Nejvyšším stupněm je bezpečnostní kování, které je odolné proti odtržení, navrtání, odlomení a odšroubování. Dveře je možné dále doplnit o přídavný zámek, řetízek či pevný vymezovač štěrbiny, dveřní zastavovač (na zašlápnutí) a kukátko.

Správně vybrané a instalované mechanické zábranné prostředky (s patřičnými atesty) vám mimo zajištění majetku přinesou i větší pocit bezpečí. Vhodně investované finanční prostředky, vztažené k míře ohrožení vašeho majetku a správně uzavřená pojistná smlouva s některým z pojišťovacích subjektů na našem trhu, podstatně sníží rizika ztráty majetku.

K dokonalému zabezpečení vstupního dveřního prostoru je nejvhodnější použít bezpečnostní dveře, které vyváženě respektují bezpečnostní i protipožární hlediska. Je možné, abychom riziko ztráty majetku částečně eliminovali sami? Ano, nejjednodušší způsob bez vynaložení finančních prostředků je začít u toho, co může každý z nás ovlivnit: Při odchodu z bytu vždy pečlivě zamykejte dveře na dva západy. Nepřechovávejte v bytě větší množství peněz v hotovosti, šperky a jiné cennosti. Udržujte dobré vztahy se sousedy a všímejte si podezřelých, neznámých lidí v blízkosti svého obydlí. Nechlubte se svými majetkovými poměry. Dovolte vstup do bytu jen osobám, kterým důvěřujete. Vyplatí se dobré osvětlení a přehlednost prostorů (chodby, chodníky, nejbližší okolí obydlí). Neotvírejte, pokud se nepřesvědčíte, kdo je za dveřmi. Pokud opouštíte svůj příbytek na delší dobu, zajistěte si nepravidelné návštěvy bytu pomocí sousedů či příbuzných. Pro případ, že by se vám vykradení bytu přece jen nevyhnulo, pořiďte si předem seznam či fotodokumentaci cennějších věcí (typ, výrobní číslo, účty) ve vazbě na pojistné podmínky pojišťovny.

 

Chcete konečně kvalitní bydlení? Plánujete stavbu domu svépomocí nebo si raději necháte rodinný dům vystavět od odborné stavební firmy, které nabízejí domy na klíč s velkou zahradou? Umístěte na svou zahradu nový a výkonný gril